22 stycznia 2020

Dobry menedżer, czyli kto tak na prawdę nadaje się na to stanowisko
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jakie cechy powinien mieć idealny leader. Wiadomo natomiast, że każdy z nas ma inne predyspozycje do wykonywania pracy. Gdy mowa o stanowisku menedżera wiadomo, że musi nim być osoba o odpowiednich kompetencjach i wcale nie trzeba być perfekcyjnym, wystarczy skupić się na najważniejszych obszarach i chcieć rozwijać kompetencje kluczowe dla tego zawodu. Wówczas mamy szansę na sukces, bo dobry leader to tak na prawdę osoba, która dostarcza efekty zapewniające rozwój danej firmy. Brzmi banalnie, jednak zdanie to powinno być esencją definicji zawodu, w którym prowadzimy współpracowników do osiągania wspólnych sukcesów, a efektem tego rozwoju jest coraz lepsza firma.

”Zarządzanie” jako słowo klucz w zawodzie menedżera
Na kompetencje kluczowe dobrego menadżera składa się wiele elementów zarządzania. Podstawowe to zarządzanie zasobami ludzkimi, ponieważ nigdy nie działamy sami. Zdolność kierowania ludźmi to bardzo ważna umiejętność – z nią powiązane są oczywiście zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole, gdyż dobry menedżer to nie ten, który tylko deleguje zadania, ale taki, który w razie potrzeby potrafi zakasać rękawy i sam zabrać się do pracy wraz z zespołem.

Kolejne kompetencje menedżerskie to zarządzanie czasem i zdolność pracy pod jego presją, zarządzanie zadaniami i projektami oraz zarządzanie zmianą. Zdolność przewidywania zmian, przy obecnej dynamice rynku, jest cechą mocno pożądaną. Menedżer powinien zatem mieć w sobie coś z ”wizjonera” i w razie potrzeby dostosowywać projekty do zmian zachodzących w organizacji.

Otwartość a zarządzanie zasobami ludzkimi
Najprościej ujmując – otwarty menedżer to coraz lepsza firmaChodzi tu zarówno o otwartość umysłu, czyli chęć uczenia się i poszerzania horyzontów, jak i otwartość na innych. Zarządzanie zasobami ludzkimi wiąże się z empatią. Leader, który potrafi zrozumieć swój zespół, to prawdziwy skarb dla firmy. Będzie on potrafił nie tylko wspierać i motywować pracowników, ale również oceniać w jakich obszarach dany człowiek jest najbardziej efektywny i dostosowywać zadania do personalnych zdolności tej osoby. Kompetencje menedżerskie w tym zakresie są bardzo pożądane.

Coraz lepsza firma dzięki zdolności podejmowania dobrych decyzji
Kompetencje kluczowe na stanowisku leadera to asertywność, pewność siebie i zdolność podejmowania decyzji. Kompetencje menedżerskie opierają się na rzeczach takich jak ustalanie planu pracy nad projektem i zarządzanie zasobami ludzkimi, a tu niezbędne jest podejmowanie ważnych decyzji. Każda z nich może zaważyć na losie organizacji, często trzeba działać pod presją czasu, a zatem dobry menedżer nie powinien być lakoniczny i wahać się w kluczowych momentach.

Kompetencje menedżerskie a kreatywność
Innowacyjne pomysły, nowatorskie rozwiązania to rzeczy, których dostarczają kompetencje kluczowe menedżera, a jedną z nich jest szeroko pojęta kreatywność, którą leader grupy powinien posiadać. Otwarty na zmiany umysł zapewni wdrażanie w pracę nowych ulepszeń oraz stały rozwój organizacji.
Firma, która chce się rozwijać i zdobywać nowe rynki potrzebuje dobrego menedżera, ten z kolei przy posiadaniu odpowiednich kompetencji jest w stanie wprowadzić ją na wyżyny sukcesu. Zapewnią to kompetencje kluczowe takie jak zdolność zarządzania czasem, zespołem, podejmowanie decyzji, kreatywność, ale najważniejsza jest chęć ciągłego rozwoju i pracy nad sobą. Tylko w ten sposób zdobędziemy kompetencje menedżerskie niezbędne do osiągnięcia sukcesu biznesowego w szybko rozwijającym się świecie.

Primavera Jastrzębia Góra
ul. Rozewska 40/42
84-104 Jastrzębia Góra

Odkryj
Bądź na bieżąco

Trwa wysyłanie wiadomości

Formularz nie został wysłany

Dziękujemy!

form.successMessage

Wymagana zgoda
Dołącz do nas