zadzwoń
rezerwuj
lokalizacja

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Park Wodny Primavera Jastrzębia Góra dla gości na pobytach jest czynny codziennie w godzinach 8:00 – 21:00 dla osób dorosłych oraz 9:00 – 21:00 dla dzieci. Goście z zewnątrz korzystają z Parku Wodnego codziennie w godzinach 9:00 – 21:00.
2. Właścicielem Strefy Basenowej jest Primavera Jastrzębia Góra.
3. Przed wejściem na teren hali basenowej oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych i innych urządzeń oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie obiektu.
4. Osoby przebywające na terenie obiektu, naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, do zaleceń służb porządkowych, pracowników, a w szczególności ratowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się nakazom ratowników.
5. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
– palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych,
– wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
– wnoszenia do hali basenowej żywności oraz innych towarów w opakowaniach szklanych,
– wprowadzania i przebywania zwierząt,
– wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
– wprowadzania wózków dziecięcych.
6. Wstęp do Strefy Saun dostępny jest  dla osób powyżej 18 roku życia. W godzinach 11:00 – 13:00 z sauny mogą korzystać również osoby niepełnoletnie. Dzieci muszą przebywać pod opieką osoby dorosłej.

II. KORZYSTANIE ZE STREFY BASENOWEJ PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE
1. Organizator pobytu grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania jej uczestników.
2. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego „nie kąpiącego się” opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
3. Opiekun grupy przed wejściem na halę basenową zobowiązany jest zapoznać członków grupy z niniejszym regulaminem.
4. Opiekun grupy przed i po zajęciach zobowiązany jest przeprowadzić zbiórkę w celu sprawdzenia ilości osób.
5. Opiekun grupy po wejściu na basen zobowiązany jest skontaktować się z najbliższym ratownikiem celem zgłoszenia rozpoczęcia korzystania ze strefy basenowej.
6. Zajęcia muszą odbywać się pod opieką instruktorów pływania i ratowników.
7. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w recepcji głównej.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ
1. W hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy, dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe. Po przekroczeniu szatni obowiązuje obuwie kąpielowe (klapki itp.).
2. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.
3. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej do dokładnego umycia całego ciała.
4. Przy korzystaniu z atrakcji hali basenowej, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji i oznakowań (piktogramów) oraz stosować się do poleceń obsługi.
5. Na terenie hali basenowej zabrania się:
– biegania,
– wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu,
– przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działających środków,
– wszczynania fałszywych alarmów,
– wchodzenia na rzeźby, balustrady, stanowiska ratowników, murki okalające baseny, kwietniki, skały oraz inne urządzenia nie służące do tego celu,
– skakania do wody, z wyjątkiem zajęć zorganizowanych,
– nurkowania, z wyjątkiem zajęć zorganizowanych,
– używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
– spożywania artykułów żywnościowych na terenie szatni przebieralni, hali basenowej, z wyłączeniem barku mokrego i strefy wokół niego,
– wrzucanie do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów nie służących zwyczajowo do zabawy w wodzie,
– zanieczyszczania wody basenowej,
– umieszczania w nieckach basenów leżaków i krzeseł.
6. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczuciu, a także kobiety w ciąży, winny korzystać z urządzeń hali basenowej stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością, a za ewentualne negatywne skutki uchybienia tej powinności właściciel strefy basenowej nie ponosi odpowiedzialności.
7. Dzieci do 13 roku życia mogą przebywać na terenie hali basenowej oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
8. Wszelkie zagrożenia i ewentualne nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.
9. Gość jest zobowiązany do zostawienia swoich rzeczy w wyznaczonych szafkach w szatniach i zamykanie tych szafek. Za rzeczy pozostawione na terenie hali basenowej właściciel strefy basenowej nie ponosi odpowiedzialności.
10. Szafki dla gości hotelowych znajdują się w części basenowej (nie w szatni) i nie są zamykane. Wartościowe rzeczy należy pozostawić w pokoju. Karty / klucze do pokoju należy zdeponować w recepcji.

wyznacz trasę

Primavera Jastrzębia Góra

tel.: +48 58 774 45 51

ul. Rozewska 40-42

84-104 Jastrzębia Góra

Napisz do nas