zadzwoń
rezerwuj
lokalizacja

Bezpieczeństwo W Primavera

Przedstawiamy Państwu działania podjęte na terenie Primavera Jastrzębia Góra związane z zapobieganiem i ograniczeniem rozpowszechniania COVID-19 wśród naszych Gości oraz pracowników.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą listą, stworzoną zgodnie z zaleceniami polskiego rządu, GIS oraz WHO w celu zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa oraz komfortu pobytu.

W przypadku wprowadzenia stanu pandemii dostępność poszczególnych usług może podlegać ograniczeniom wynikającym z aktualnych przepisów prawa.

RECEPCJA

 • Wprowadziliśmy ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do Recepcji w lobby.
 • Wprowadziliśmy zachowanie odpowiedniej odległości (min. 1.5 m) pomiędzy Gośćmi w kolejce przez zaznaczenie linii wskazujących bezpieczne odległości.
 • Pracownicy Recepcji obsługują Państwa w maseczkach ochronnych (jeżeli aktualne przepisy bezpieczeństwa tego wymagają).
 • Ograniczamy do minimum czasu Gościa przy Recepcji poprzez uproszczone zasady zameldowania oraz wymeldowania.
 • Dezynfekujemy karty pokojowe i terminale płatnicze (prosimy w miarę możliwości o stosowanie płatności bezgotówkowych) oraz ladę recepcyjną.
 • Udostępniamy możliwość zakupu maseczek ochronnych w Recepcji.
 • Obsługa Recepcji gotowa jest w każdej chwili udzielić Państwu niezbędne informacje na temat funkcjonowania najbliższej stacji pogotowia ratunkowego oraz szpitala i posiada numery kontaktowe do pobliskich placówek medycznych, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Obsługa Recepcji zna również procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

POKOJE

 • Pracownicy działu sprzątającego wyposażeni są w maseczki ochronne , a także przestrzegają każdorazowej dezynfekcji rąk.
 • Oprócz standardowego sprzątania i gruntownego wietrzenia pokoju po pobycie każdego Gościa, dodatkowo dezynfekujemy szczegółowo wszystkie powierzchnie dotykowe oraz łazienki (ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego otoczenia suszarki nadmuchowej) profesjonalnymi środkami dezynfekującymi.
 • Istnieje możliwość korzystania z suszarek nadmuchowych oraz suszarek do włosów w łazienkach pokojowych.
 • Regularnie wymieniamy filtry do klimatyzacji i central wentylacyjnych oraz dezynfekujemy urządzenia i kanały. W przypadku systemów wentylacji, powietrze wchodzące i wychodzące nie miesza się.
 • W Informatorach znajdą Państwo potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 • Przygotowaliśmy specjalne pokoje służące do czasowego odizolowania osób, u których stwierdzono objawy chorobowe.

PRZESTRZENIE HOTELOWE

 • Wszyscy Goście powinni przestrzegać nakazu noszenia maseczek ochronnych w przestrzeniach hotelowych, korzystania z dostępnych dozowników płynu do dezynfekcji rąk oraz zachowywania bezpiecznego dystansu (min. 1.5 m) od innych Gości.
 • Zapewniliśmy łatwy dostęp do płynu do dezynfekcji rąk dla Gości oraz pracowników. Dozowniki znajdują się przy wejściu do obiektu, w lobby oraz na każdym piętrze przy windach, a także przy wejściu do sal restauracyjnych, części wspólnych hotelu (np. kawiarnia Latte, bar Mokka, siłownia, Kręgielnia „Camera Bowling” itp.) oraz przy wyjściach z toalet.
 • W pomieszczeniach znajdują się sanitarnohigieniczne instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
 • Wprowadziliśmy zachowanie bezpiecznych odstępów (min. 1.5 m) poprzez linie wskazujące bezpieczne odległości.
 • Na bieżąco dezynfekujemy windy, klamki, poręcze, uchwyty, telefony, klawiatury komputerów, urządzenia w pomieszczeniach socjalnych oraz inne, często dotykane powierzchnie.
 • Dezynfekujemy szczegółowo wszystkie toalety w obiekcie (w tym wg zaleceń GIS) z uwzględnieniem powierzchni często dotykanych, m.in.: armatury łazienkowej, drzwi, klamek, włączników, umywalek, desek toaletowych.
 • Dezynfekujemy wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne i zewnętrze place zabaw profesjonalnymi środkami dezynfekującymi i rozpylaczami.
 • Dezynfekujemy wodę jonami srebra – posiadamy dwie stacje uzdatniania wody (po jednej na każdy budynek).
 • Regularnie monitorujemy poprawne działanie klimatyzacji, przepływu powietrza i wentylacji we wszystkich pomieszczeniach.

SALE RESTAURACYJNE

 • Dostosowujemy formę podawania posiłków oraz limity osób na sali restauracyjnej do aktualnie obowiązujących obostrzeń.
 • Wszystkie posiłki przygotowywane są w sterylnych warunkach zgodnie z zasadami HACCP oraz GIS przez personel przeszkolony z zasad bezpieczeństwa i higieny.

PARK WODNY ZE ŚWIATEM SAUN

 • Obowiązuje zakaz korzystania z atrakcji Parku Wodnego i Świata Saun z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
 • Udostępniliśmy Gościom dozowniki ze środkiem dezynfekującym na terenie Parku Wodnego i Świata Saun.
 • Prosimy o przestrzeganie zasad higieny – kąpiel całego ciała pod natryskiem przed wejściem na teren basenów oraz przejście na teren basenów przez brodzik do płukania stóp.
 • Obowiązuje nakaz noszenia osłon ust i nosa przez użytkowników (jeżeli aktualne przepisy bezpieczeństwa tego wymagają) z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenach/jacuzzi, korzystania z saun – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu.
 • Prosimy o zachowanie niezbędnego dystansu 1.5-metrowej odległości pomiędzy osobami na terenie Parku Wodnego i Świata Saun, a  także podczas pływania w basenach i korzystania z jacuzzi.
 • Przestrzegamy limitów osób zgodnie z aktualnymi obostrzeniami.
 • Obowiązuje nakaz korzystania z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika.
 • Dezynfekujemy kluczyki do szafki, szafki, leżaki, akcesoria i sprzęt do pływania.
 • Regularnie dezynfekujemy powierzchnie wspólne takie jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów.
 • Regularnie monitorujemy działanie filtrów wodnych i dezynfekujących w basenach Parku Wodnego.
 • Ratownicy basenowi posiadają ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Oprócz zestawu do udzielania pierwszej pomocy, obiekt wyposażony jest dodatkowo w sprzęt do resuscytacji oraz defibrylator.
 • Zapewniamy stałą wymianę powietrza za pomocą central wentylacyjnych wyposażonych w krzyżowe wymienniki ciepła.

SAND SPA, CENTRUM TERAPII JASTRZĘBIA GÓRA

 • WAŻNE! Gość NIE może przyjść na umówiony zabieg, jeśli:
  • występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  • jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  • zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  • w ciągu dwóch tygodni miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
 • Wprowadziliśmy ograniczenia liczby osób przebywających w  Sand Spa, Centrum Terapii oraz korzystających jednocześnie z usług (zgodnie z aktualnymi przepisami).
 • Pracownicy Sand Spa, Centrum Terapii wyposażeni są w maseczki ochronne (jeżeli aktualne przepisy bezpieczeństwa tego wymagają), a także przestrzegają każdorazowej dezynfekcji rąk.
 • Goście są zobowiązani nosić maseczki ochronne (jeżeli aktualne przepisy bezpieczeństwa tego wymagają oraz jeśli to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).
 • Udostępniliśmy Gościom dozowniki ze środkiem dezynfekującym. Należy zdezynfekować ręce od razu po wejściu do Sand Spa, Centrum Terapii.
 • Dezynfekujemy ladę recepcyjną, blaty, przybory kosmetyczne oraz pojemniki z kosmetykami, a także powierzchnie, które mogły być dotykane (poręcze, klamki, uchwyty). Wielorazowe akcesoria w miarę możliwości zastąpiliśmy jednorazowymi. Po wykonaniu usługi następuje dokładna dezynfekcja stanowiska (w tym stołu, krzeseł, blatów, klamek i innych powierzchni, z którymi miał kontakt Gość).
 • Zapewniamy stałą wymianę powietrza za pomocą central wentylacyjnych wyposażonych w krzyżowe wymienniki ciepła.

STREFY DLA DZIECI

 • Do Stref dla Dzieci może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Regularnie dezynfekujemy wszystkie zabawki, maszyny do gier oraz akcesoria, a także powierzchnie dotykowe, w tym między innymi poręcze, klamki, włączniki.
 • Z sal zabaw, usunęliśmy (lub uniemożliwiliśmy korzystanie) przedmioty i sprzęty, których nie można dokładnie wyczyścić i zdezynfekować, tj. pluszowe zabawki,  gąbki, rzeczy wykonane z miękkich i chłonnych materiałów.
 • Udostępniliśmy widoczne dozowniki ze środkiem dezynfekującym dla opiekunów dzieci oraz animatorów.
 • Prosimy, by każda osoba dorosła wchodząca do sali dezynfekowała ręce przy wejściu płynem dezynfekującym oraz posiadała maseczkę ochronną.
 • Dzieci, szczególnie przed wejściem na teren sali i po wyjściu z niej, proszone są dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
 • Przed wejściem do sali zabaw obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia.
 • Zapewniamy stałą wymianę powietrza za pomocą central wentylacyjnych wyposażonych w krzyżowe wymienniki ciepła.

Ze względu na konieczność udostępnienia szerokiego dostępu do środków dezynfekujących w obiekcie, prosimy opiekunów o zwrócenie szczególnej uwagi na zabezpieczenie dzieci przed ryzykiem wynikającym z niewłaściwego użycia tych środków przez dzieci.

PRACOWNICY

 • Nasi pracownicy odbyli specjalistyczne, wewnętrzne przeszkolenie z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i ostrożności pod względem zapobiegania koronawirusowi, w tym wg zaleceń GIS.
 • Pracownicy Recepcji odbyli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy natomiast ratownicy basenowi posiadają ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 • Prowadzimy kampanię informacyjną dla personelu dotyczącą zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO na terenie obiektu.
 • Wprowadziliśmy reorganizację systemu zmian pracowników w celu wprowadzenia ograniczeń w liczbie osób zaczynających zmianę jednocześnie.
 • Zapewniliśmy łatwy dostęp do płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników (widoczny dozownik na zapleczu, w szatniach, pomieszczeniach socjalnych itp.) oraz maseczek ochronnych.
 • Wprowadziliśmy dodatkową dezynfekcję przestrzeni wspólnych pracowników: szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.

OGÓLNE

 • Na terenie obiektu obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych przez Gości oraz wszystkich pracowników Primavera Jastrzębia Góra (jeżeli aktualne przepisy bezpieczeństwa tego wymagają).
 • Wprowadziliśmy obowiązek korzystania z dostępnych dozowników płynu do dezynfekcji rąk przez Gości oraz pracowników obiektu.
 • Wprowadziliśmy obowiązek zachowywania bezpiecznego dystansu (min. 1.5 m) między innymi osobami przebywającymi w obiekcie (zarówno Gości jak i pracowników).
 • Prowadzimy kampanię informacyjną dla Gości dotyczącą zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO.
 • Zapewniliśmy dostęp do dodatkowych środków dezynfekujących – do nabycia w sklepie na terenie obiektu.
 • Oprócz zestawu do udzielania pierwszej pomocy, obiekt wyposażony jest dodatkowo w sprzęt do resuscytacji oraz defibrylator.
 • Prosimy naszych Gości o natychmiastowe zgłoszenie obsłudze Recepcji gorszego samopoczucia, w szczególności w przypadku występowania objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem (kaszel, duszności, temperatura ciała powyżej 380C, ból mięśni).
wyznacz trasę

Primavera Jastrzębia Góra

tel.: +48 58 774 45 51

ul. Rozewska 40-42

84-104 Jastrzębia Góra

Napisz do nas