zadzwoń
rezerwuj
messenger

Bezpieczeństwo W Primavera

Aktualizacja z dnia 15.04.2021 r. Od 18.04 ponownie zapraszamy na pobyty do Primavera Jastrzębia Góra. Działamy zgodnie z aktualnym rozporządzeniem, zgodnie z którym do 03.05.2021 r. realizować będziemy wyłącznie pobyty dla osób korzystających z pakietów i zabiegów leczniczych oraz pobyty dla wskazanych grup zawodowych. Strefy dla dzieci (Mini Przedszkole, Playland, sala do animacji), salon gier, kręgielnia, siłownia pozostają ZAMKNIĘTE. 

 

Przedstawiamy Państwu działania podjęte na terenie Primavera Jastrzębia Góra związane z zapobieganiem i ograniczeniem rozpowszechniania COVID-19 wśród naszych Gości oraz pracowników.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą listą, stworzoną zgodnie z zaleceniami polskiego rządu, GIS oraz WHO w celu zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa oraz komfortu pobytu.

RECEPCJA

 • Wprowadziliśmy ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do Recepcji w lobby.
 • Wprowadziliśmy zachowanie odpowiedniej odległości (min. 1.5 m) pomiędzy Gośćmi w kolejce przez zaznaczenie linii wskazujących bezpieczne odległości.
 • Pracownicy Recepcji obsługują Państwa w maseczkach ochronnych.
 • Ograniczamy do minimum czasu Gościa przy Recepcji poprzez uproszczone zasady zameldowania oraz wymeldowania.
 • Każdorazowo dezynfekujemy karty pokojowe i terminale płatnicze (prosimy w miarę możliwości o stosowanie płatności bezgotówkowych) oraz ladę recepcyjną.
 • Udostępniamy możliwość zakupu maseczek ochronnych w Recepcji.
 • Obsługa Recepcji gotowa jest w każdej chwili udzielić Państwu niezbędne informacje na temat funkcjonowania najbliższej stacji pogotowia ratunkowego oraz szpitala i posiada numery kontaktowe do pobliskich placówek medycznych, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Obsługa Recepcji zna również procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

POKOJE

 • Pracownicy działu sprzątającego wyposażeni są w maseczki ochronne, a także przestrzegają każdorazowej dezynfekcji rąk.
 • Oprócz standardowego sprzątania i gruntownego wietrzenia pokoju po pobycie każdego Gościa, dodatkowo dezynfekujemy szczegółowo wszystkie powierzchnie dotykowe oraz łazienki (ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego otoczenia suszarki nadmuchowej) profesjonalnymi środkami dezynfekującymi.
 • Istnieje możliwość korzystania z suszarek nadmuchowych oraz suszarek do włosów w łazienkach pokojowych.
 • Regularnie wymieniamy filtry do klimatyzacji i central wentylacyjnych oraz dezynfekujemy urządzenia i kanały. W przypadku systemów wentylacji, powietrze wchodzące i wychodzące nie miesza się.
 • W Informatorach znajdą Państwo potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 • Przygotowaliśmy specjalne pokoje służące do czasowego odizolowania osób, u których stwierdzono objawy chorobowe.

PRZESTRZENIE HOTELOWE

 • Wszyscy Goście powinni przestrzegać nakazu noszenia maseczek ochronnych w przestrzeniach hotelowych, korzystania z dostępnych dozowników płynu do dezynfekcji rąk oraz zachowywania bezpiecznego dystansu (min. 1.5 m) od innych Gości.
 • Zapewniliśmy łatwy dostęp do płynu do dezynfekcji rąk dla Gości oraz pracowników. Dozowniki znajdują się przy wejściu do obiektu, w lobby oraz na każdym piętrze przy windach, a także przy wejściu do sal restauracyjnych, części wspólnych hotelu (np. kawiarnia Latte, bar Mokka, siłownia, Kręgielnia „Camera Bowling” itp.) oraz przy wyjściach z toalet.
 • W pomieszczeniach znajdują się sanitarnohigieniczne instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
 • Wprowadziliśmy zachowanie bezpiecznych odstępów (min. 1.5 m) poprzez linie wskazujące bezpieczne odległości.
 • Na bieżąco (nie rzadziej niż co godzinę) dezynfekujemy windy, klamki, poręcze, uchwyty, telefony, klawiatury komputerów, urządzenia w pomieszczeniach socjalnych oraz inne, często dotykane powierzchnie.
 • Dezynfekujemy szczegółowo wszystkie toalety w obiekcie (w tym wg zaleceń GIS) z uwzględnieniem powierzchni często dotykanych, m.in.: armatury łazienkowej, drzwi, klamek, włączników, umywalek, desek toaletowych.
 • Wprowadziliśmy zakaz używania suszarek nadmuchowych w łazienkach ogólnodostępnych.
 • Dezynfekujemy wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne i zewnętrze place zabaw profesjonalnymi środkami dezynfekującymi i rozpylaczami.
 • Dezynfekujemy wodę jonami srebra – posiadamy dwie stacje uzdatniania wody (po jednej na każdy budynek).
 • Regularnie monitorujemy poprawne działanie klimatyzacji, przepływu powietrza i wentylacji we wszystkich pomieszczeniach.

SALE RESTAURACYJNE

 • Zgodnie z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa, wszystkie posiłki serwowane są Gościom do pokoi lub w formie „na wynos” (w zależności od wykupionej oferty).
 • Wszystkie posiłki przygotowywane są w sterylnych warunkach zgodnie z zasadami HACCP oraz GIS przez personel przeszkolony z zasad bezpieczeństwa i higieny.

CENTRUM TERAPII JASTRZĘBIA GÓRA

 • WAŻNE! Pacjent nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli:
  • występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  • jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  • zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  • w ciągu dwóch tygodni miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
 • Wprowadziliśmy ograniczenia liczby osób przebywających w Centrum Terapii oraz korzystających jednocześnie z usług – poczekalnia jest wyłączona z użytku.
 • Pracownicy Centrum Terapii wyposażeni są w maseczki ochronne, a także przestrzegają każdorazowej dezynfekcji rąk.
 • Pacjenci są zobowiązani nosić maseczki ochronne (jeśli to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).
 • Udostępniliśmy Pacjentom dozowniki ze środkiem dezynfekującym. Należy zdezynfekować ręce od razu po wejściu do Centrum Terapii.
 • Pacjenci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych prywatnych akcesoriów wielokrotnego użytku podczas zabiegu.
 • Pacjenci przychodzą na zabieg bez osób towarzyszących.
 • Każdorazowo dezynfekujemy ladę recepcyjną, blaty, przybory kosmetyczne oraz pojemniki z kosmetykami, a także powierzchnie, które mogły być dotykane (poręcze, klamki, uchwyty). Wielorazowe akcesoria w miarę możliwości zastąpiliśmy jednorazowymi. Po wykonaniu usługi następuje dokładna dezynfekcja stanowiska (w tym stołu, krzeseł, blatów, klamek i innych powierzchni, z którymi miał kontakt klient).
 • Zapewniamy stałą wymianę powietrza za pomocą central wentylacyjnych wyposażonych w krzyżowe wymienniki ciepła.

SIŁOWNIA I SPRZĘT

 • Zgodnie z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa – siłownia jest wyłączona z użytku.

STREFY DLA DZIECI

 • Zgodnie z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa – Strefy dla Dzieci są wyłączone z użytku.
 • Do Stref dla Dzieci może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Regularnie dezynfekujemy wszystkie zabawki, maszyny do gier oraz akcesoria (min. 2 razy dziennie, w tym jeden raz przed otwarciem, a drugi raz podczas obowiązkowej przerwy technicznej), a także powierzchnie dotykowe, w tym między innymi poręcze, klamki, włączniki.
 • Z sal zabaw, usunęliśmy (lub uniemożliwiliśmy korzystanie) przedmioty i sprzęty, których nie można dokładnie wyczyścić i zdezynfekować, tj. pluszowe zabawki,  gąbki, rzeczy wykonane z miękkich i chłonnych materiałów.
 • Udostępniliśmy widoczne dozowniki ze środkiem dezynfekującym dla opiekunów dzieci oraz animatorów.
 • Prosimy, by każda osoba dorosła wchodząca do sali dezynfekowała ręce przy wejściu płynem dezynfekującym oraz posiadała maseczkę ochronną.
 • Dzieci, szczególnie przed wejściem na teren sali i po wyjściu z niej, proszone są dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
 • Przed wejściem do sali zabaw obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia.
 • Dzieci nie powinny zabierać do sal zabaw swoich zabawek i innych osobistych przedmiotów.
 • Zapewniamy stałą wymianę powietrza za pomocą central wentylacyjnych wyposażonych w krzyżowe wymienniki ciepła.

Ze względu na konieczność udostępnienia szerokiego dostępu do środków dezynfekujących w obiekcie, prosimy opiekunów o zwrócenie szczególnej uwagi na zabezpieczenie dzieci przed ryzykiem wynikającym z niewłaściwego użycia tych środków przez dzieci.

PRACOWNICY

 • Nasi pracownicy odbyli specjalistyczne, wewnętrzne przeszkolenie z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i ostrożności pod względem zapobiegania koronawirusowi, w tym wg zaleceń GIS.
 • Pracownicy Recepcji odbyli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy natomiast ratownicy basenowi posiadają ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 • Prowadzimy kampanię informacyjną dla personelu dotyczącą zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO na terenie obiektu.
 • Wprowadziliśmy reorganizację systemu zmian pracowników w celu wprowadzenia ograniczeń w liczbie osób zaczynających zmianę jednocześnie.
 • Zapewniliśmy łatwy dostęp do płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników (widoczny dozownik na zapleczu, w szatniach, pomieszczeniach socjalnych itp.) oraz maseczek ochronnych.
 • Wprowadziliśmy dodatkową dezynfekcję przestrzeni wspólnych pracowników: szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.

OGÓLNE

 • Na terenie obiektu obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych przez Gości oraz wszystkich pracowników Primavera Jastrzębia Góra.
 • Wprowadziliśmy obowiązek korzystania z dostępnych dozowników płynu do dezynfekcji rąk przez Gości oraz pracowników obiektu.
 • Wprowadziliśmy obowiązek zachowywania bezpiecznego dystansu (min. 1.5 m) między innymi osobami przebywającymi w obiekcie (zarówno Gości jak i pracowników).
 • Prowadzimy kampanię informacyjną dla Gości dotyczącą zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO (monitory oraz plakaty w przestrzeniach wspólnych hotelu – korytarze, windy).
 • Zapewniliśmy dostęp do dodatkowych środków dezynfekujących, maseczek oraz rękawiczek ochronnych – do nabycia w sklepie na terenie obiektu.
 • Oprócz zestawu do udzielania pierwszej pomocy, obiekt wyposażony jest dodatkowo w sprzęt do resuscytacji oraz defibrylator.
 • Prosimy naszych Gości o natychmiastowe zgłoszenie obsłudze Recepcji gorszego samopoczucia, w szczególności w przypadku występowania objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem (kaszel, duszności, temperatura ciała powyżej 380C, ból mięśni).

Najczęściej Zadawane Pytania

Na jakiej podstawie mogę przyjechać do Primavera Jastrzębia Góra po 18.04?

Jako podmiot leczniczy (Drejk Kaźmierczak sp.j.) działamy na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, numer księgi rejestrowej:  000000238606, organ rejestrowy: Wojewoda Pomorski. W przypadku korzystania z usług medycznych w naszym lub innym podmiocie leczniczym znajdującym się nieopodal, istnieje możliwość rezerwacji noclegów w Primavera Jastrzębia Góra.

Czy w Primavera Jastrzębia Góra możemy korzystać z usług medycznych?

W przypadku przedłużenia obecnych obostrzeń będziemy realizować pakiety i zabiegi lecznicze oraz pobyty dla wskazanych grup zawodowych oraz dla pacjentów i ich opiekunów (jedynie po przedstawieniu stosownych dokumentów). Informujemy, że w ramach pakietów pobytowych i rezerwacji, będzie istniała możliwość odbycia bezpłatnej telekonsultacji fizjoterapeutycznej przed przyjazdem.

Czy po obiekcie Goście będą poruszać się w maseczkach i w rękawiczkach?
Zgodnie z obecnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa, na terenie obiektów wykonywujących działalność leczniczą, Goście powinni poruszać się po obiekcie (w ogólnodostępnych przestrzeniach) w maseczkach ochronnych. Dotyczy to również wszystkich pracowników obsługi. Noszenie rękawiczek ochronnych nie jest obowiązkowe.

Co z atrakcjami na terenie obiektu? Czy kręgielnia, siłownia, sale zabaw oraz animacji dla dzieci, salon gier będą dostępne?

Zgodnie z obecnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa dla podmiotów wykonywujących działalność leczniczą, wyż. wym. atrakcje nie będą dostępne.

Jak wyglądać będzie serwowanie oraz spożywanie posiłków, kiedy sale restauracyjne są wyłączone z użytku?

Zgodnie z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa, wszystkie posiłki serwowane są Gościom do pokoi lub w formie „na wynos” (w zależności od wykupionej oferty).

W przypadku posiłków serwowanych do pokoi, po przyjeździe (przy meldunku), każdy Gość dostanie do późniejszego wypełnienia kartę MENU z kompletną listą posiłków. Gość może zaznaczyć pozycje, które chciałby otrzymać w ramach danego posiłku oraz określić godzinę ich dostarczenia do pokoju.

Jakie procedury bezpieczeństwa obowiązują pracowników, np. kelnerów, kucharzy, obsługę Recepcji?
Wszyscy nasi pracownicy odbyli specjalistyczne, wewnętrzne przeszkolenie z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i ostrożności pod względem zapobiegania koronawirusa, w tym wg zaleceń GIS. Obsługa zna również procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem oraz numery kontaktowe do najbliższych placówek zdrowotnych.
Dodatkowo każdy dział, otrzymał szczegółowe wytyczne obowiązujące w konkretnych przestrzeniach. Więcej szczegółowych informacji, znajdziecie Państwo powyżej.

Jakie są procedury, jeśli na terenie obiektu pojawi się podejrzenie o zarażeniu Gościa/pracownika koronawirusem?

Mamy opracowaną procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, która zakłada m.in. czasowe odizolowanie osoby w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego oraz powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i postępowanie według konkretnych zaleceń GIS. Wszyscy nasi pracownicy znają procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Czy ze względu na pandemię COVID-19 obowiązują specjalne warunki rezerwacji/anulacji pobytów?

Oferujemy zwrot wpłaconych środków lub voucher refundacyjny, jeśli (w zgodzie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa) anulacja rezerwacji nastąpi w następujących przypadkach: nasz obiekt będzie zamknięty lub nie możecie Państwo przyjechać ze względu na zakaz przemieszczania się/kwarantannę/izolację. Zastrzegamy sobie możliwość poproszenia o dokumenty potwierdzające taki przypadek. Dodatkowo, umożliwiamy naszym Gościom zmianę terminu rezerwacji na inny, dogodniejszy termin do 14 dni przed rozpoczęciem zaplanowanego pobytu.

wyznacz trasę

Primavera Jastrzębia Góra

tel.: +48 58 774 45 51

ul. Rozewska 40-42

84-104 Jastrzębia Góra

Napisz do nas