zadzwoń
rezerwuj
messenger

Bezpieczeństwo W Primavera

Przedstawiamy Państwu działania podjęte na terenie Primavera Jastrzębia Góra związane z zapobieganiem i ograniczeniem rozpowszechniania COVID-19 wśród naszych Gości oraz pracowników.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą listą, stworzoną zgodnie z zaleceniami polskiego rządu, GIS oraz WHO w celu zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa oraz komfortu pobytu.

RECEPCJA

 • Umieściliśmy w widocznym miejscu przed wejściem do obiektu i w Recepcji informację o maksymalnej liczbie Gości mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu.
 • Wprowadziliśmy ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do Recepcji w lobby.
 • Wprowadziliśmy zachowanie odpowiedniej odległości (min. 2m) pomiędzy Gośćmi w kolejce przez zaznaczenie linii wskazujących bezpieczne odległości.
 • Pracownicy Recepcji obsługują Państwa w rękawiczkach i maseczkach lub przyłbicach ochronnych.
 • Ograniczamy do minimum czasu Gościa przy Recepcji poprzez uproszczone zasady zameldowania oraz wymeldowania.
 • Każdorazowo dezynfekujemy karty pokojowe i terminale płatnicze (prosimy w miarę możliwości o stosowanie płatności bezgotówkowych) oraz ladę recepcyjną.
 • Udostępniamy możliwość zakupu maseczek ochronnych w Recepcji.
 • Obsługa Recepcji gotowa jest w każdej chwili udzielić Państwu niezbędne informacje na temat funkcjonowania najbliższej stacji pogotowia ratunkowego oraz szpitala i posiada numery kontaktowe do pobliskich placówek medycznych, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Obsługa Recepcji zna również procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

POKOJE

 • Pracownicy działu sprzątającego wyposażeni są w maseczki oraz jednorazowe rękawiczki, a także przestrzegają każdorazowej dezynfekcji rąk.
 • Wprowadziliśmy ograniczenia codziennego sprzątania pokoi. Pokoje są sprzątane wyłącznie na życzenie Gościa.
 • Oprócz standardowego sprzątania i gruntownego wietrzenia pokoju po pobycie każdego Gościa, dodatkowo dezynfekujemy szczegółowo wszystkie powierzchnie dotykowe oraz łazienki profesjonalnymi środkami dezynfekującymi.
 • Wprowadziliśmy zakaz używania suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.
 • Regularnie wymieniamy filtry do klimatyzacji i central wentylacyjnych oraz dezynfekujemy urządzenia i kanały. W przypadku systemów wentylacji, powietrze wchodzące i wychodzące nie miesza się.
 • W Informatorach znajdą Państwo potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 • Przygotowaliśmy specjalne pokoje służące do czasowego odizolowania osób, u których stwierdzono objawy chorobowe.

PRZESTRZENIE HOTELOWE

 • Wymagamy od wszystkich Gości bezwzględnego stosowania się do obowiązku noszenia maseczek ochronnych w przestrzeniach hotelowych, korzystania z dostępnych dozowników płynu do dezynfekcji rąk oraz zachowywania bezpiecznego dystansu (min. 2 m) od innych Gości.
 • Zapewniliśmy łatwy dostęp do płynu do dezynfekcji rąk dla Gości oraz pracowników. Dozowniki znajdują się przy wejściu do obiektu, w lobby oraz na każdym piętrze przy windach, a także przy wejściu do sal restauracyjnych, części wspólnych hotelu (np. kawiarnia Latte, bar Mokka, siłownia, wejście do Parku Wodnego, Kręgielnia „Camera Bowling” itp.) oraz przy wyjściach z toalet.
 • W pomieszczeniach znajdują się sanitarnohigieniczne instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
 • Zapewniliśmy bezpieczną przestrzeń dla Gości oczekujących na wejście do sal restauracyjnych, baru, kawiarni, siłowni, Parku Wodnego, Sand SPA Health & Beauty Institute i innych części wspólnych.
 • Wprowadziliśmy zachowanie bezpiecznych odstępów (min. 2m) poprzez linie wskazujące bezpieczne odległości.
 • Na bieżąco (nie rzadziej niż co godzinę) dezynfekujemy windy, klamki, poręcze, uchwyty, telefony, klawiatury komputerów, urządzenia w pomieszczeniach socjalnych oraz inne, często dotykane powierzchnie.
 • Dezynfekujemy szczegółowo wszystkie toalety w obiekcie (w tym wg zaleceń GIS) z uwzględnieniem powierzchni często dotykanych, m.in.: armatury łazienkowej, drzwi, klamek, włączników, umywalek, desek toaletowych.
 • Dezynfekujemy wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne i zewnętrze place zabaw profesjonalnymi środkami dezynfekującymi i rozpylaczami.
 • Dezynfekujemy wodę jonami srebra – posiadamy dwie stacje uzdatniania wody (po jednej na każdy budynek).
 • Regularnie monitorujemy poprawne działanie klimatyzacji, przepływu powietrza i wentylacji we wszystkich pomieszczeniach.

RESTAURACJA/BAR/KAWIARNIA

 • Nasze sale restauracyjne, bar i kawiarnia funkcjonują w obowiązującym reżimie sanitarnym.
 • Wprowadziliśmy ograniczenia w liczbie osób przebywających jednocześnie w salach restauracyjnych, barze oraz kawiarni.
 • Wprowadziliśmy odpowiednie, bezpieczne odległości między stolikami / krzesłami w salach restauracyjnych, barze i kawiarni, tak aby zapewnić odległość min. 2m między stolikami i m.in. 1.5m między osobami spożywającymi posiłek (z wyłączeniem osób mieszkających w tym samym pokoju).
 • Ważne! Goście mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy swoich stolikach.
 • Zrezygnowaliśmy z bufetowej formy serwowania posiłków na rzecz posiłków wybieranych z dedykowanego Menu. Wszystkie posiłki będą serwowane do stolików.
 • Każdorazowo (po każdym Gościu) dezynfekujemy stoły oraz krzesła oraz stosujemy jednorazowe podkładki na stoliki wymieniane po każdym Gościu.
 • W przerwach pomiędzy posiłkami generalnie sprzątamy i dezynfekujemy powierzchnie takie jak blaty, maszyny do kawy/napoi, podłogi.
 • Zapewniamy stałą wymianę powietrza w salach restauracyjnych za pomocą central wentylacyjnych wyposażonych w krzyżowe wymienniki ciepła.
 • Kelnerzy, kucharze, barmani i pomoc sprzątająca wyposażeni są w maseczki ochronne lub przyłbice oraz jednorazowe rękawiczki, a także przestrzegają każdorazowej dezynfekcji rąk.
 • Wszystkie posiłki przygotowywane są w sterylnych warunkach zgodnie z zasadami HACCP oraz GIS przez personel przeszkolony z zasad bezpieczeństwa i higieny.

PARK WODNY ZE ŚWIATEM SAUN

Otwarcie przestrzeni nastąpi zgodnie z wprowadzeniem kolejnego etapu (4) znoszenia ograniczeń

 • Atrakcje Parku Wodnego i Świata Saun są dostępne tylko dla zameldowanych Gości Primavera Jastrzębia Góra.
 • Wprowadziliśmy ograniczenia liczby osób korzystających jednocześnie z atrakcji Parku Wodnego i Świata Saun oraz szatni.
 • Udostępniliśmy Gościom dozowniki ze środkiem dezynfekującym na terenie Parku Wodnego i Świata Saun.
 • Każdorazowo (po użyciu) dezynfekujemy leżaki, akcesoria i sprzęt do pływania.
 • Regularnie monitorujemy działanie filtrów wodnych i dezynfekujących w basenach Parku Wodnego.
 • Zapewniamy stałą wymianę powietrza za pomocą central wentylacyjnych wyposażonych w krzyżowe wymienniki ciepła.
 • Ratownicy basenowi posiadają ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Oprócz zestawu do udzielania pierwszej pomocy, obiekt wyposażony jest dodatkowo w sprzęt do resuscytacji oraz defibrylator.

SAND SPA HEALTH & BEAUTY INSTITUTE

 • Oferta zabiegów Sand SPA została ograniczona do zabiegów, które można wykonać z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Dozwolone jest korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych i kosmetycznych oraz m.in. komory hiperbarycznej, sesji floating-u i tężni solankowej. Na zabiegi należy zapisywać się telefonicznie lub e-mailowo.
 • Wprowadziliśmy ograniczenia liczby osób przebywających w Sand SPA Health and Beauty Institute oraz korzystających jednocześnie z usług – poczekalnia jest wyłączona z użytku.
 • Pracownicy Sand SPA wyposażeni są w maseczki oraz jednorazowe rękawiczki, a także przestrzegają każdorazowej dezynfekcji rąk.
 • Goście są zobowiązani nosić maseczki/przyłbice ochronne oraz rękawiczki ochronne (jeśli to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).
 • Goście nie mogą korzystać z telefonów komórkowych podczas zabiegu.
 • Goście przychodzą na zabieg bez osób towarzyszących.
 • Udostępniliśmy Gościom dozowniki ze środkiem dezynfekującym na terenie strefy Sand SPA Health and Beauty Institute.
 • Każdorazowo dezynfekujemy ladę recepcyjną, blaty, przybory kosmetyczne oraz pojemniki z kosmetykami, a także powierzchnie, które mogły być dotykane (poręcze, klamki, uchwyty). Wielorazowe akcesoria w miarę możliwości zastąpiliśmy jednorazowymi.
 • Zapewniamy stałą wymianę powietrza za pomocą central wentylacyjnych wyposażonych w krzyżowe wymienniki ciepła.

SIŁOWNIA I SPRZĘT

 • Wprowadziliśmy ograniczenia liczby osób korzystających jednocześnie z siłowni.
 • Regularnie dezynfekujemy wszystkie sprzęty oraz udostępniliśmy dozowniki ze środkiem dezynfekującym dla Gości do odkażenia sprzętu oraz rąk.
 • Każdorazowo (po użyciu) dezynfekujemy rowery, kijki do Nordic Walking i inne akcesoria sportowe udostępniane Gościom.
 • Zapewniamy stałą wymianę powietrza za pomocą central wentylacyjnych wyposażonych w krzyżowe wymienniki ciepła.

STREFY DLA DZIECI

Otwarcie przestrzeni nastąpi zgodnie z wprowadzeniem kolejnego etapu (4) znoszenia ograniczeń

 • Wprowadziliśmy ograniczenia liczby osób korzystających jednocześnie ze stref dla dzieci: Playlandu, Mini Przedszkola, strefy animacji, salonu gier.
 • Regularnie dezynfekujemy wszystkie zabawki, maszyny do gier oraz akcesoria.
 • Udostępniliśmy widoczne dozowniki ze środkiem dezynfekującym dla opiekunów dzieci oraz animatorów.
 • Zapewniamy stałą wymianę powietrza za pomocą central wentylacyjnych wyposażonych w krzyżowe wymienniki ciepła.

Ze względu na konieczność udostępnienia szerokiego dostępu do środków dezynfekujących w obiekcie, prosimy opiekunów o zwrócenie szczególnej uwagi na zabezpieczenie dzieci przed ryzykiem wynikającym z niewłaściwego użycia tych środków przez dzieci.

PRACOWNICY

 • Nasi pracownicy odbyli specjalistyczne, wewnętrzne przeszkolenie z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i ostrożności pod względem zapobiegania koronawirusowi, w tym wg zaleceń GIS.
 • Pracownicy Recepcji odbyli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy natomiast ratownicy basenowi posiadają ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 • Prowadzimy kampanię informacyjną dla personelu dotyczącą zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO na terenie obiektu.
 • Wprowadziliśmy reorganizację systemu zmian pracowników w celu wprowadzenia ograniczeń w liczbie osób zaczynających zmianę jednocześnie.
 • Zapewniliśmy łatwy dostęp do płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników (widoczny dozownik na zapleczu, w szatniach, pomieszczeniach socjalnych itp.) oraz maseczek lub przyłbic i rękawiczek ochronnych.
 • Wprowadziliśmy dodatkową dezynfekcję przestrzeni wspólnych pracowników: szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.

OGÓLNE

 • Wprowadziliśmy obowiązek noszenia maseczek ochronnych przez Gości oraz wszystkich pracowników Primavera Jastrzębia Góra (pracownicy obiektu stosują dodatkowo rękawiczki ochronne).
 • Wprowadziliśmy obowiązek korzystania z dostępnych dozowników płynu do dezynfekcji rąk przez Gości oraz pracowników obiektu.
 • Wprowadziliśmy obowiązek zachowywania bezpiecznego dystansu (min. 2m) między innymi osobami przebywającymi w obiekcie (zarówno Gości jak i pracowników).
 • Prowadzimy kampanię informacyjną dla Gości dotyczącą zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO (monitory oraz plakaty w przestrzeniach wspólnych hotelu – korytarze, windy, szatnia w Parku Wodnym).
 • Zapewniliśmy dostęp do dodatkowych środków dezynfekujących, maseczek oraz rękawiczek ochronnych – do nabycia w sklepie na terenie obiektu.
 • Oprócz zestawu do udzielania pierwszej pomocy, obiekt wyposażony jest dodatkowo w sprzęt do resuscytacji oraz defibrylator.
 • Prosimy naszych Gości o natychmiastowe zgłoszenie obsłudze Recepcji gorszego samopoczucia, w szczególności w przypadku występowania objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem (kaszel, duszności, temperatura ciała powyżej 380C, ból mięśni).

Najczęściej Zadawane Pytania

1. Czy po obiekcie Goście będą poruszać się w maseczkach i w rękawiczkach?
Zgodnie z obecnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i funkcjonowania obiektów noclegowych, jesteśmy zobowiązani wymagać, aby Goście poruszali się po obiekcie w maseczkach/przyłbicach ochronnych. Dotyczy to również wszystkich pracowników obsługi, którzy dodatkowo będą również nosić rękawiczki ochronne. Goście natomiast nie mają obowiązku noszenia rękawiczek ochronnych.

2. Jakie procedury bezpieczeństwa obowiązują pracowników, np. kelnerów, kucharzy, obsługę Recepcji?
Wszyscy nasi pracownicy odbyli specjalistyczne, wewnętrzne przeszkolenie z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i ostrożności pod względem zapobiegania koronawirusa, w tym wg zaleceń GIS. Obsługa zna również procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem oraz numery kontaktowe do najbliższych placówek zdrowotnych.
Dodatkowo każdy dział, otrzymał szczegółowe wytyczne obowiązujące w konkretnych przestrzeniach. Więcej szczegółowych informacji, znajdziecie Państwo powyżej.

3. Jakie są procedury, jeśli na terenie obiektu pojawi się podejrzenie o zarażeniu Gościa/pracownika koronawirusem?

Mamy opracowaną procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, która zakłada m.in. czasowe odizolowanie osoby w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego oraz powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i postępowanie według konkretnych zaleceń GIS. Wszyscy nasi pracownicy znają procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

4. Planujemy pobyt rodzinny (2 osoby dorosłe i 2 dzieci), czy możemy zarezerwować jeden pokój dla wszystkich? Podobno w jednym pokoju mogą przebywać tylko 2 osoby?
2 osoby na jeden pokój to tylko „przelicznik” dla danego obiektu, ułatwiający ograniczenie ilości przebywających Gości. Przykładowo, jeśli hotel ma 100 pokoi, to jednocześnie może być zameldowanych 200 osób. Nie oznacza to, że rodzina 4-osobowa będzie musiała przebywać oddzielnie, w dwóch pomieszczeniach. Można nadal zarezerwować większe studio do wspólnego użytku.

5. Jak będzie wyglądało serwowanie i spożywanie posiłków?

W salach restauracyjnych zrezygnujemy z bufetowej formy serwowania posiłków na rzecz posiłków oraz napojów serwowanych bezpośrednio do stolika. Goście będą mogli wybrać preferowany posiłek z karty Menu, która będzie zawierać różnorodne propozycje również w opcji wegańskiej oraz wegetariańskiej. Serwowanie posiłków będzie odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Gość może również skorzystać z zamówienia posiłku do pokoju z dedykowanej karty Menu Room Service (posiłek oraz usługa Room Service jest dodatkowo płatna).

6. Czy i jak będzie można korzystać z wodnych atrakcji Parku Wodnego?

Niestety w momencie otwarcia naszego obiektu (22 maja), Goście nie będą mogli jeszcze korzystać z atrakcji Parku Wodnego i Świata Saun. Jednak mamy nadzieję, że w etapie czwartym – przewidywanym na początek czerwca, będziemy mogli już świadczyć pełen zakres usług.
Wstęp do Parku Wodnego i Świata Saun będzie możliwy tylko dla zameldowanych Gości, a ilość osób korzystających z wodnych atrakcji będzie ograniczona. Na tę chwilę, czekamy na dalsze rozporządzenia, które pomogą nam przygotować obiekt i zapewnić Gościom bezpieczny i komfortowy pobyt.

Szczegółowe działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz komfortu Gościom przedstawiamy powyżej.

7. Co z pobytami na Wczasach Odchudzających, jak będą prowadzone zajęcia?

Ponieważ oferta Wczasów Odchudzających oparta jest głównie na aktywności fizycznej – różnorodnych zajęciach grupowych na świeżym powietrzu, na sali oraz w strefie wodnej, dostosowaliśmy ją do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Liczymy, że z chwilą wprowadzenia 4 etapu odmrażania gospodarki (na początku czerwca) będziemy mogli prowadzić już wszystkie zajęcia (w tym Aqua Fitness w Parku Wodnym) oraz zrealizować pełną i atrakcyjną ofertę. Na pewno będzie obowiązywać ograniczenie w liczbie osób biorących udział w zajęciach i warsztatach (grupy od 12 do 16 osób, w zależności od wielkości sali). Po każdych zajęciach będziemy przeprowadzać dezynfekcję użytych akcesoriów do ćwiczeń. Zajęcia na świeżym powietrzu (Poranny Rozruch oraz Nordic Walking) będą prowadzone z zachowaniem wymaganego odstępu pomiędzy uczestnikami. Na ten moment noszenie maseczek podczas wykonywania aktywności fizycznych jest nieobowiązkowe. Pomiary początkowe i końcowe będą odbywały się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (Gość i Koordynator Wczasów Odchudzających będą w maseczkach/przyłbicach ochronnych, a Koordynator dodatkowo w rękawiczkach ochronnych, urządzenia pomiarowe będą każdorazowo dezynfekowane). Wszystkie posiłki będą odbywały się tak jak do tej pory na sali posiłków dietetycznych i będą serwowane do stolików (włącznie z napojami gorącymi i zimnymi, zupami oraz dodatkami).

8. Kiedy będzie możliwe korzystanie z usług Sand SPA Health & Beauty Institute?

W chwili otwarcia obiektu (w dniu 22 maja) Goście będą mogli korzystać z ograniczonej oferty zabiegów w Sand SPA Health & Beauty Institute, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dozwolone jest korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych i kosmetycznych oraz m.in. komory hiperbarycznej, sesji floating-u i tężni solankowej. Prosimy o kontakt z Recepcją SPA (tel.: +48 58 774 45 51 wew. 4, e-mail: spa@primaveraspa.pl) po szczegółowe informacje na temat dostępnych zabiegów oraz w celu wcześniejszych zapisów.

Mamy nadzieję, że wraz z początkiem czerwca (i wprowadzeniem 4 etapu odmrażania gospodarki), będziemy mogli zaoferować pełen zakres usług Sand SPA Health & Beauty Institute.

9. Czy sala zabaw dla dzieci będzie czynna? Jak będą przebiegać zajęcia animacyjne?

Przewidujemy, że strefy dla dzieci: sala zabaw Playland, Mini Przedszkole, sala do zajęć animacyjnych, salon gier, zewnętrzne place zabaw będą otwarte dopiero w 4 etapie odmrażania gospodarki, przewidywanym na początek czerwca.

Wprowadzimy ograniczenia liczby osób korzystających jednocześnie z w/w atrakcji, a wszystkie zabawki, maszyny do gier oraz akcesoria będą dezynfekowane. Planujemy również odpowiednio ułożyć prowadzenie zajęć świetlicowych i sportowych tak, aby dzieci uczestniczyły w nich w mniejszych grupach. Czekamy na dalsze rozporządzenia, które pomogą nam lepiej przygotować się na świadczenie usług dla najmłodszych z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa.

Więcej działań na terenie obiektu przedstawiamy powyżej.

10. Jak będzie funkcjonowało Mini Przedszkole?
Wprowadzimy ograniczenia liczby dzieci przebywających w Mini Przedszkolu, a wszystkie zabawki oraz akcesoria będą dezynfekowane. Opiekunowie dzieci będą pracować w maseczkach/przyłbicach i rękawiczkach ochronnych oraz regularnie dezynfekować ręce. Czekamy na dalsze rozporządzenia, które pomogą nam lepiej przygotować się na świadczenie usług dla najmłodszych z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa.

11. Czy cena pobytów ulegnie zmianie w momencie, gdy obiekt nie będzie w stanie świadczyć wszystkich usług w ramach wykupionej oferty?
Chcielibyśmy móc gościć Państwa zgodnie z ofertą, którą zarezerwowaliście. Mamy nadzieję, że już w czerwcu większość (a nawet wszystkie) atrakcje i usługi będą dostępne i możliwe do zrealizowania. Jeśli nie będziemy mogli zaoferować pełnego zakresu usług, cena pobytu zostanie pomniejszona o te usługi. Czekamy na szczegółowe rozporządzenia w sprawie funkcjonowania hoteli i obiektów noclegowych i mamy nadzieję, że będziemy mogli jak najszybciej udzielić Państwu wszystkich odpowiedzi. O każdej istotnej dla Państwa informacji i zmianie sytuacji będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych, strony internetowej (zakładka „Bezpieczeństwo” https://primaveraspa.pl/bezpieczenstwo/) oraz poprzez kontakt z działem Rezerwacji tel.: +48 58 774 45 51 wew. 1, e-mail: rezerwacje@primaveraspa.pl).

12. Mieszkam za granicą. Po przyjeździe do Polski obowiązuje przymusowa kwarantanna – nie mogę pozwolić sobie na taki długi wyjazd. Czy mogę liczyć na zwrot pieniędzy?
Z uwagi na obecną sytuację, która jest trudna dla nas wszystkich, zachęcamy do skorzystania z możliwości przeniesienia wpłaconego zadatku na inny, dogodny dla Państwa termin. Zdajemy sobie sprawę, że ciężko już dziś ustalić ponownie nowy termin przyjazdu, dlatego wystawiamy Voucher refundacyjny, który można wykorzystać przez rok od dnia wystawienia.

13. Mamy rezerwację na pobyt SPA w maju ale obawiamy się, że obiekt nie będzie w stanie świadczyć usług z zakresu SPA. Czy możemy przełożyć termin przyjazdu?

Oczywiście, jest możliwość przeniesienia rezerwacji na inny termin. Mamy nadzieję, że będziemy mogli zapewnić Gościom dostęp do pełnej oferty zabiegowej Sand SPA oraz Parku Wodnego i Świata Saun, w momencie rozpoczęcia 4 etapu odmrażania gospodarki – czyli na początku czerwca. Zachęcamy Gości do wykorzystania wpłaconych zadatków w innym, bardziej dogodnym terminie. Voucher refundacyjny można wykorzystać przez rok od dnia wystawienia.

14. Mamy rezerwację na lipiec, jednak obawiamy się przyjazdu. Czy możemy uzyskać zwrot zadatku?
Doradzamy wstrzymanie się z decyzją o anulowaniu rezerwacji, ponieważ rezygnując już dziś z przyjazdu w lipcu, nie będziemy mogli zwrócić Państwu wpłaconego zadatku. Nasz obiekt będzie ponownie świadczył usługi od 22 maja i mamy nadzieję, że wraz z momentem wprowadzenia czwartego etapu odmrażania gospodarki, będziemy w stanie zapewnić Gościom pobyt zgodnie z wykupioną ofertą, co wyklucza możliwość ubiegania się o zwrot.
W sprawie zapytań rezerwacyjnych, prosimy o kontakt z obsługą działu Rezerwacji tel.: +48 58 774 45 51 wew. 1, e-mail: rezerwacje@primaveraspa.pl).

15. Dostałem Voucher rezerwacyjny i zaplanowałem kolejny przyjazd na wrzesień 2020. Czy jeśli będę obawiał się przyjazdu w zaplanowanym terminie z powodu koronawirusa, będę mógł ponownie przełożyć przyjazd?

Nasz obiekt będzie ponownie świadczył usługi od 22 maja. Mamy nadzieję, że większość ograniczeń zostanie zniesiona w 4 etapie odmrażania gospodarki (na początku czerwca), a my będziemy mogli zaproponować Państwu bezpieczny oraz atrakcyjny pobyt zgodnie z pełną ofertą. Jeśli jednak sytuacja ulegnie ponownemu pogorszeniu, a Państwo będziecie mieć obawy związane z przyjazdem – oczywiście, będzie można ponownie przełożyć przyjazd na inny, dogodniejszy termin.

wyznacz trasę

Primavera Jastrzębia Góra

tel.: +48 58 774 45 51

ul. Rozewska 40-42

84-104 Jastrzębia Góra

Napisz do nas