zadzwoń
rezerwuj
messenger

1. Projekt pt.: „Implementacja rozwiązań technicznych i technologicznych sprzyjających oszczędności surowców i energii w Primavera Conference & Spa”

Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Poddziałanie 2.2.1 – Inwestycje Profilowane

Numer wniosku: RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/17

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu:

· 2 000 000,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 799 800,00 zł

 

wyznacz trasę

Primavera Jastrzębia Góra

tel.: +48 58 774 45 51

ul. Rozewska 40-42

84-104 Jastrzębia Góra

Napisz do nas