zadzwoń
rezerwuj
lokalizacja
Primavera Jastrzębia Góra Unia Europejska

Informujemy, iż firma Drejk Kaźmierczak Sp. J. zrealizowała projekt pt.:
„Implementacja rozwiązań technicznych i technologicznych sprzyjających
oszczędności surowców i energii w Primavera Conference & Spa”,
współfinansowany ze środków Unii Eurpoejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne.

Celem projektu jest redukcja energochłonności procesów zachodzących w toku
działalności obiektu hotelowego Primavera Conference & Spa. W/w cel główny
osiągnięty zostanie poprzez implementację rozwiązań technicznych i
technologicznych sprzyjających oszczędności surowców i energii, do których
zaliczyć należy:

a. System wentylacji i klimatyzacji mechanicznej wraz z oprzyrządowaniem –
1 kpl.

b. Zestaw gazowych pomp ciepła – 2 kpl.

c. Kolektory słoneczne wraz z oprzyrządowaniem – 1 kpl.

d. Kaskada pieców gazowych wraz z oprzyrządowaniem – 1 kpl.

e. Licencja na system BMS wraz z oprzyrządowaniem do jego funkcjonowania –
1 kpl.

f. Licencja na system do ankietowania – 1 szt.

Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 000 000,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 799 800,00 zł.

wyznacz trasę

Primavera Jastrzębia Góra

tel.: +48 58 774 45 51

ul. Rozewska 40-42

84-104 Jastrzębia Góra

Napisz do nas