zadzwoń
rezerwuj
lokalizacja

Regulamin pobytu ze zwierzętami

1. Podstawowym warunkiem przyjazdu czworonoga do Primavera Jastrzębia Góra jest zgłoszenie tego faktu w momencie rezerwacji terminu. Zgodę na pobyt zwierzęcia wydaje Dyrekcja obiektu lub upoważniona przez nią osoba, kierując się bezpieczeństwem i komfortem pozostałych Gości.

2. W Primavera Jastrzębia Góra mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (nieagresywne psy oraz koty).

3. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest posiadać aktualną książeczkę zdrowia zwierzęcia z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia.

4. Zwierzęta na terenie obiektu powinny być wyprowadzane na smyczy pod opieką i nadzorem właściciela, bądź osoby upoważnionej, w sposób uniemożliwiający ich ucieczkę, niszczenie mienia lub spowodowanie zagrożenia dla innych osób i zwierząt.

5. Zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych, oraz na teren placu zabaw dla dzieci. Uwaga: nie dotyczy psów przewodników.

6. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu hotelu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika recepcji Primavera Jastrzębia Góra.

7. Zaleca się by zwierzęta w pokoju przebywały w specjalistycznych klatkach lub transporterach, dobranych odpowiednio do wielkości zwierzęcia. W innym wypadku wymagane jest posiadanie przynajmniej posłania dla zwierzęcia.

8. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników oraz pościeli dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierzęcia na łóżku i sofach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokojach.

9. Wszystkie szkody w mieniu obiektu bądź mieniu innych Gości spowodowane przez zwierzę będą wyceniane przez Dyrekcję Primavera Jastrzębia Góra, a ich kosztami będą obciążeni właściciele zwierzęcia.

10. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych lub jeżeli swoim zachowaniem może zakłócać wypoczynek innych Gości.

11. W przypadku, gdy pracownicy Primavera Jastrzębia Góra będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych Gości, Dyrekcja obiektu będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, Primavera Jastrzębia Góra zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju Gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z obiektu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia.

12. Sprzątanie pokoju, w którym zakwaterowane jest zwierzę jest obligatoryjne i odbywa się wyłącznie podczas obecności właściciela lub gdy zwierzę przebywa poza pokojem. Prosimy o kontakt z Recepcją w celu ustalenia godzin sprzątania.

13. Koszt pobytu zwierzęcia określony jest w cenniku usług hotelowych.

14. Hotel zastrzega sobie prawo skrócenia pobytu Gości, którzy nie stosują się do powyższych zasad.

15. Za niepoinformowanie recepcji obiektu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona kara w wysokości 150 zł / dobę.

16. Primavera Jastrzębia Góra zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

wyznacz trasę

Primavera Jastrzębia Góra

tel.: +48 58 774 45 51

ul. Rozewska 40-42

84-104 Jastrzębia Góra

Napisz do nas